گردونه شانس با ویجت

برای تست گردونه شانس کافیست روی آیکون ویجت مخصوص آن در پایین- سمت راست صفحه کلیک کنید.

برای نمایش مجدد ویجت کافیست صفحه را یکبار Refresh کنید.

سایر دموهای محصول را می توانید در لینک های زیر مشاهده کنید:

مشاهده دموی گردونه شانس در صفحه اصلی

مشاهده دموی گردونه شانس در یک برگه توسط شورتکد

مشاهده دموی گردونه شانس توسط ویجت گردونه

مشاهده دموی گردونه شانس با کلیک روی عنصر روی صفحه