گردونه شانس با کلیک روی عنصرها

برای نمایش گردونه شانس کافیست روی تصاویر زیر کلیک کنید.

wheel-blue

سایر دموهای محصول را می توانید در لینک های زیر مشاهده کنید:

مشاهده دموی گردونه شانس در صفحه اصلی

مشاهده دموی گردونه شانس در یک برگه توسط شورتکد

مشاهده دموی گردونه شانس توسط ویجت گردونه

مشاهده دموی گردونه شانس با کلیک روی عنصر روی صفحه